Duomenų saugojimo santrauka

Šioje santraukoje pateikiamos vartotojo duomenų saugojimo numatytosios kategorijos ir saugojimo tikslai. Tam tikros sritys gali turėti daugiau konkrečių kategorijų ir tikslų nei nurodyta čia.

Svetainė

Kategorija

Studijų proceso administravimas

Studijų proceso administravimo priemonės, leidžiančios nuotoliniu būdu organizuoti ir kontroliuoti mokymosi procesą ir susijusius duomenis.


Tikslas

Nuotolinių studijų proceso administravimas

Nuotolinių studijų proceso universitete administravimo tikslu, susijusių sutarčių pagrindu tvarkomi šie duomenys:

  • vardas, pavardė,
  • sistemos naudotojo kodas,
  • elektroninio pašto adresas,
  • duomenys apie asmens studijas (studijų pakopa, forma, fakultetas, programa, kursas, semestras, grupė, studijuojančiojo tipas),
  •  išklausyti dalykai, atsiskaitymų forma, data, studijų pasiekimų įvertinimai.

Šie duomenys informacinėje sistemoje tvarkomi ne trumpiau kaip 5 metus po sutartinių santykių pabaigos.
Saugojimo periodas
Metų: 5
Teisiniai pagrindai
Sutartis(BDAR Str. 6.1(b)) Sutartis - tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį

Naudotojai

Kategorija

Studijų proceso administravimas

Studijų proceso administravimo priemonės, leidžiančios nuotoliniu būdu organizuoti ir kontroliuoti mokymosi procesą ir susijusius duomenis.


Tikslas

Nuotolinių studijų proceso administravimas

Nuotolinių studijų proceso universitete administravimo tikslu, susijusių sutarčių pagrindu tvarkomi šie duomenys:

  • vardas, pavardė,
  • sistemos naudotojo kodas,
  • elektroninio pašto adresas,
  • duomenys apie asmens studijas (studijų pakopa, forma, fakultetas, programa, kursas, semestras, grupė, studijuojančiojo tipas),
  •  išklausyti dalykai, atsiskaitymų forma, data, studijų pasiekimų įvertinimai.

Šie duomenys informacinėje sistemoje tvarkomi ne trumpiau kaip 5 metus po sutartinių santykių pabaigos.
Saugojimo periodas
Metų: 5
Teisiniai pagrindai
Sutartis(BDAR Str. 6.1(b)) Sutartis - tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį

Kurso kategorijos

Tikslas

Saugojimo periodas
Nebuvo apibrėžtas saugojimo laikotarpis

Kursai

Tikslas

Saugojimo periodas
Nebuvo apibrėžtas saugojimo laikotarpis

Veiklos moduliai

Tikslas

Saugojimo periodas
Nebuvo apibrėžtas saugojimo laikotarpis

Blokai

Tikslas

Saugojimo periodas
Nebuvo apibrėžtas saugojimo laikotarpis